Walne zebranie z ważnością do 07-05-2022

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”.

Na posiedzeniu w dniu 07-04-2022 roku Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia  w dniu

                                    07-06-2022 r. o godz. 10:30 

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia  w dniu 

                                   07-06-2022 r. o godz. 11:00

w  siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

Podpisy członków Zarządu:

  1. (-) Zygmunt Sieńko – Prezes 
  2. (-)  Rafał Choma – Vice-Prezes 
  3. (-) Grzegorz Wieczorek – Vice-Prezes
  4. (-) Wojciech Sieńko – Członek Zarządu
  5. (-) Wojciech Złotkowski – Członek Zarządu – Skarbnik