Newsletter – bezpieczeństwo.

kreskaRękę to lepiej trzymaj na kierownicykreska

Mandat w wysokości od 41 do 168 euro grozi we Włoszech kierowcom, którzy prowadzą samochód z ręką wystawioną za okno. Pamiętać też trzeba, iż nonszalancki sposób prowadzenia pojazdu jedną ręką, z drugą trzymaną za oknem jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i dla bezpieczeństwa samego kierowcy. Zabroniony, choć nie w bezpośredni sposób. Włoski Kodeks drogowy mówi, że od wszystkich użytkowników dróg oczekuje się zachowania, które nie będzie stanowić zagrożenia lub przeszkody dla ruchu, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W świetle jednego z artykułów prowadzący samochód musi zawsze sprawować nad nim kontrolę i być w stanie wykonać wszystkie manewry konieczne dla zachowania bezpieczeństwa. Ręka wystawiona za okno to zaś uniemożliwia – podkreślono. Jest też inny przepis, który stwierdza, że kierowca musi mieć pełną swobodę ruchu, by móc wykonywać wszystkie manewry w trakcie jazdy. Ponadto – z przepisów pośrednio wynika, że kierowcy mają obowiązek prowadzenia auta obiema rękami. Choć ten przepis dotyczy przede wszystkim zakazu rozmowy przez trzymany telefon komórkowy, można posłużyć się nim również wtedy, gdy lewa ręka kierowcy wystawiona jest za okno.

Źródło: INTERIA pl – „We Włoszech nie wystawiaj ręki za okno!”