Archiwum kategorii: Uncategorized

Walne zebranie z ważnością do 07-05-2022

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”.

Na posiedzeniu w dniu 07-04-2022 roku Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia  w dniu

                                    07-06-2022 r. o godz. 10:30 

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia  w dniu 

                                   07-06-2022 r. o godz. 11:00

w  siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

Podpisy członków Zarządu:

  1. (-) Zygmunt Sieńko – Prezes 
  2. (-)  Rafał Choma – Vice-Prezes 
  3. (-) Grzegorz Wieczorek – Vice-Prezes
  4. (-) Wojciech Sieńko – Członek Zarządu
  5. (-) Wojciech Złotkowski – Członek Zarządu – Skarbnik

Newsletter

kreskaUstawa Loi Marcon obowiązujekreska

W dniu 2 lipca br. we Francji w życie weszły przepisy wykonawcze (dekret do ustawy o płacy minimalnej tzw. ustawa Macrona (od nazwiska francuskiego ministra gospodarki Emmanuela Macrona) bardzo niekorzystne dla polskich przewoźników. Według nich każda godzina pracy kierowcy delegowanego do Francji będzie kosztowała firmę 9,67 euro. I tak zagraniczne firmy transportowe wykonujące usługę na terenie Francji będą miały także nowe obowiązki. A tu stosowanie się do przepisów o wynagrodzeniu pracowników delegowanych. Polscy przewoźnicy zobowiązani zostali do stosowania przepisów lokalnych o wynagrodzeniu pracowników delegowanych (z wyłączeniem przewozów tranzytowych). Stawka godzinowa ma wynieść 9,67 euro. Nadto kierowca będzie musiał być wyposażony w: zaświadczenie (także w języku francuskim) o delegowaniu (ważne do 3 miesięcy); na terenie Francji firmy transportowe będą musiały ustanowić swojego przedstawiciela. Ten ostatni obowiązkowo winien kontaktować się z służbami kontrolnymi. Wykaz środków transportu zobowiązanych ustawą nie ma ograniczeń, tu też bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą. Przepisy nie będą obowiązywały kierowców prowadzących własne firmy. Zapowiedziano tu szczególne kontrole osób samozatrudniających się. W przepisach określono maksymalne wysokości mandatów karnych na 750 euro, lub 500 tyś. Euro kary administracyjnej. Czy rzeczywiście uda się wyeliminować z rynku nieuczciwych przewoźników? – Ta ustawa wymierzona jest nie tylko w polskich przewoźników, ale też firmy transportowe z połowy krajów Unii Europejskiej, które oprotestowały wprowadzone zmiany – mówi redakcji portalu ONET.pl Anna Wrona z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. – Dla przewoźników nowe prawo oznacza wzrost kosztów, nie tylko związany z koniecznością wypłacania pensji według francuskich stawek, ale też zatrudnienia przedstawicieli, tłumaczenia dokumentacji na język francuski – mówi nam Anna Wrona.