Członkostwo SPD

kreska

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” należy:

  1. zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia,
  2. wypełnić deklarację członkowską , do której należy dołączyć:
    •  kserokopię KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
    •  kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP,
    • kserokopię numeru REGON,
  3.  wpłacić kwotę wpisowego.

Ze Statutem Stowarzyszenia można zapoznać się w naszej siedzibie przy ul. Avicenny 18/1 we Wrocławiu.
Również tutaj można wypełnić deklarację członkowską.

kreska

Deklaracja członkowska

Statut StowarzyszeniaPD

kreska

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "Dolny Śląsk".