Newsletter

Resort Infrastruktury i Budownictwa odpowiadając na interpelację (nr 3570) posła Pawła Olszewskiego, właśnie w sprawie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Francuskiej ustawy Loi Marcon, jeszcze w czerwcu br. odpowiadając na pytanie o potencjalną możliwość zamknięcia rynku francuskiego dla mniejszych firm transportowych, informował: (…) Chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsekwentnie dąży do zmiany obecnej sytuacji dla polskiej branży transportu drogowego w UE, powstałej m.in. w związku z ogłoszeniem przez stronę francuską przepisów dotyczących płacy minimalnej odnoszącej się do transportu drogowego oraz wprowadzeniem niekorzystnych wymogów administracyjnych dla tej branży. W tym celu kontynuowane są działania o charakterze dyplomatycznym na najwyższych szczeblach rządowych, również przy wykorzystaniu możliwości, jakie istnieją w ramach instytucji Unii Europejskiej. Jednocześnie w sprawie sytuacji powstałej w związku z nowymi przepisami francuskimi oraz w pozostałych najistotniejszych sprawach dla polskiego transportu drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozostaje w ścisłym kontakcie ze środowiskiem przewoźników drogowych, konsultując propozycje możliwych działań ze strony polskiej z największymi organizacjami pracodawców, reprezentującymi tę branżę oraz związkami zawodowymi kierowców, w tym zabiegając u strony francuskiej o uzyskanie korzystnej dla polskich przewoźników interpretacji przepisów ustawy Macrona. Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazuje stowarzyszeniom przewoźników drogowych na bieżąco wszelkie informacje uzyskane od strony francuskiej dotyczące stosowania nowych regulacji we Francji, mając na uwadze jak najszersze zapoznanie przedsiębiorców ze stanem faktycznym.

Źródła: Onet.pl – Maciej Stańczyk: „Będziemy świadkami upadku firm transportowych? W życie weszły przepisy, które uderzą w polskich przewoźników” , SEJM RP – INTERPELACJA nr 3570